Kiểm soát đặc biệt các tổ chức tín dụng

0 Hùng Anh
(ANTĐ) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 08/2010/TT-NHNN quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (TCTD).

Kiểm soát đặc biệt các tổ chức tín dụng

(ANTĐ) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 08/2010/TT-NHNN quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (TCTD).

Theo đó, TCTD có thể bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt khi lâm vào một trong những trường hợp: Có nguy cơ mất khả năng chi trả; Nợ không có khả năng thu hồi có nguy cơ mất khả năng thanh toán, được biểu hiện: nợ xấu chiếm từ 10% trở lên so với tổng dư nợ cho vay hoặc từ 100% tổng vốn tự có trở lên trong vòng 3 tháng liên tiếp; hoặc TCTD có số lỗ lũy kế của TCTD lớn hơn 50% tổng số vốn điều lệ thực có.

Trong thời gian chịu kiểm soát đặc biệt, NHNN cũng nghiêm cấm TCTD cho phép chuyển nhượng cổ phần đối với TCTD cổ phần; chia cổ tức; cất giấu, tẩu tán, cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng hoặc có bất cứ giao dịch nào liên quan đối với tài sản và các tài liệu, hồ sơ liên quan.

Hùng Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top