Không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

0 A.Tú
(ANTĐ) - Từ ngày 1-3-2009, các doanh nghiệp không phải nộp phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) đối với các sản phẩm xuất khẩu. Đó là nội dung Thông tư số 37/2009/TT-BTC do Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký ngày 26-2-2009. Thông tư này bãi bỏ các Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC và Quyết định số 75/2008/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

(ANTĐ) - Từ ngày 1-3-2009, các doanh nghiệp không phải nộp phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) đối với các sản phẩm xuất khẩu. Đó là nội dung Thông tư số 37/2009/TT-BTC do Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký ngày 26-2-2009. Thông tư này bãi bỏ các Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC và Quyết định số 75/2008/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Đây được xem là một trong những biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi làm các thủ tục xuất khẩu hàng hóa sang các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

A.Tú

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top