Không có gói tín dụng 100 nghìn tỷ đồng cứu bất động sản

0 Chính Trung
ANTĐ Ngày 24-2, ông Đỗ Đức Duy, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng đã bác bỏ thông tin ngành xây dựng đang phối hợp với một số ngân hàng thương mại và các ngành chức năng nghiên cứu Đề án “Ngân hàng tái cho vay thế chấp nhà ở” với gói tín dụng lên tới 100 nghìn tỷ đồng hỗ trợ thị trường bất động sản. 
Ông Đỗ Đức Duy nói: “Thời gian qua, Bộ Xây dựng không đề xuất và cũng không chủ trì nghiên cứu đề án nào với gói tín dụng 100 nghìn tỷ đồng hỗ trợ thị trường bất động sản. Trong Chương trình xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ trong năm 2014, Chính phủ cũng không giao cho Bộ Xây dựng hoặc bộ, ngành nào khác nghiên cứu đề án về hỗ trợ thị trường bất động sản với gói tín dụng 100 nghìn tỷ đồng.”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top