Không cần đến ngân hàng vẫn có thể mở tài khoản thanh toán

0 Hà Loan
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo quy định cho phép các ngân hàng có thể mở tài khoản thanh toán cho khách hàng mà không cần phải gặp mặt trực tiếp.

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN về hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Điểm nổi bật tại dự thảo thông tư sửa đổi là cho phép ngân hàng thương mại được quyết định gặp hoặc không gặp trực tiếp khách hàng khi lần đầu thiết lập mối quan hệ.

Trước đó, tại Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền (Nghị định 116) quy định ngân hàng phải “gặp mặt trực tiếp khách hàng khi lần đầu thiết lập mối quan hệ”.

Căn cứ quy định tại Nghị định 116, Thông tư số 23 của Thống đốc NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định: Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gặp mặt trực tiếp khách hàng cá nhân khi ký hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

Tuy nhiên, ngày 14/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi một số điều Nghị định 116 (Nghị định 87), trong đó quy định ngân hàng “được quyết định gặp mặt trực tiếp hoặc không gặp mặt trực tiếp khách hàng khi lần đầu thiết lập mối quan hệ. Trường hợp không gặp mặt trực tiếp khách hàng, phải đảm bảo có các biện pháp, hình thức và công nghệ để nhận biết và xác minh khách hàng”.

Đồng thời, trong Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu năm 2020, cũng đã cho phép áp dụng quy trình nhận biết khách hàng đơn giản và gián tiếp từ xa bằng phương thức điện tử trực tuyến (eKYC) đối với việc mở tài khoản tại các tổ chức được cấp phép để phục vụ cho nhu cầu thanh toán giá trị nhỏ của cá nhân và doanh nghiệp…

ảnh 1

Ngân hàng có thể sẽ mở tài khoản thanh toán cho khách hàng mà không cần gặp mặt trực tiếp (Ảnh minh họa)

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc mở tài khoản thanh toán không gặp mặt trực tiếp khách hàng sẽ góp phần tạo điều kiện giúp ngân hàng mở rộng tập khách hàng và khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ ngân hàng (dịch vụ thanh toán, tiết kiệm, cho vay…); đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ, việc mở tài khoản thanh toán không gặp mặt trực tiếp giúp người dân có thể sử dụng dịch vụ thanh toán qua kênh điện tử, hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Do đó, định hướng chung của dự thảo thông tư sửa đổi lần này là Ngân hàng Nhà nước sẽ rà soát, chỉnh sửa một số quy định về hồ sơ, thủ tục mở tài khoản thanh toán tại Thông tư 23 để phù hợp với quy định về mở tài khoản thanh toán không gặp mặt trực tiếp khách hàng; hạn chế tối đa việc xáo trộn trong quy trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán hiện hành tại các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Để phù hợp với trường hợp mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử đối với khách hàng cá nhân, dự thảo thông tư quy định yêu cầu về giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử là bản số hóa; ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có giải pháp, công nghệ để thu thập và kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của bản số hoá giấy tờ tuỳ thân...

Các ngân hàng được quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ để nhận biết và xác minh khách hàng.

Đồng thời thỏa thuận với khách hàng về phạm vi sử dụng, hạn mức giao dịch tài khoản thanh toán nhưng phải đảm bảo hạn mức tổng giá trị giao dịch không vượt quá 100 triệu đồng/tháng/khách hàng (trừ một số trường hợp có quy định riêng).

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top