Hướng dẫn giao, bán DNNN

0 Hùng Anh
(ANTĐ) - Bộ Tài chính vừa ban hành hướng dẫn về tài chính trong bán, giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Theo đó, chi phí bán, giao doanh nghiệp là các khoản chi phí liên quan đến bán, giao doanh nghiệp từ thời điểm quyết định bán, giao doanh nghiệp đến thời điểm thực hiện xong việc bàn giao doanh nghiệp cho bên nhận mua, nhận giao doanh nghiệp.

Hướng dẫn giao, bán DNNN

(ANTĐ) - Bộ Tài chính vừa ban hành hướng dẫn về tài chính trong bán, giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Theo đó, chi phí bán, giao doanh nghiệp là các khoản chi phí liên quan đến bán, giao doanh nghiệp từ thời điểm quyết định bán, giao doanh nghiệp đến thời điểm thực hiện xong việc bàn giao doanh nghiệp cho bên nhận mua, nhận giao doanh nghiệp.

Chi phí bán doanh nghiệp được xác định theo giá trị doanh nghiệp trên sổ kế toán nhưng tối đa không vượt quá 50 triệu đồng đối với doanh nghiệp có giá trị dưới 1 tỷ đồng; 100 triệu đồng đối với doanh nghiệp có giá trị từ 1 đến 5 tỷ đồng; 150 triệu đồng đối với doanh nghiệp có giá trị từ trên 5 đến 10 tỷ đồng và 200 triệu đối với doanh nghiệp có giá trị trên 10 tỷ đồng.

Chi phí giao doanh nghiệp được xác định theo giá trị doanh nghiệp trên sổ kế toán nhưng tối đa không vượt quá 50 triệu đồng đối với doanh nghiệp có giá trị dưới 5 tỷ đồng; 100 triệu đồng đối với doanh nghiệp có giá trị từ trên 5 đến 10 tỷ đồng và 150 triệu đối với doanh nghiệp có giá trị trên 10 tỷ đồng.

Hùng Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top