Hơn 17.000 tấn gạo tồn tại cảng biển: Cho phép đăng ký mở tờ khai từ 0h ngày 25/4

0 Hà Loan
ANTD.VN - Tổng cục Hải quan thiết lập trên Hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) để các doanh nghiệp thực hiện đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu các lô hàng gạo đã đưa vào cửa khẩu, cảng biển quốc tế từ 0h ngày 25/4/2020.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hỏa tốc gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội Lương thực Việt Nam; các doanh nghiệp xuất khẩu gạo; cục hải quan các tỉnh, thành phố, về thực hiện đăng ký xuất khẩu gạo.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, đã thiết lập trên Hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan từ 0h ngày 25/4/2020 đến hết ngày 30/4/2020, đối với các lô hàng gạo đã đưa vào cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế trước ngày 24/3/2020 nhưng chưa được đăng ký tờ khai hải quan.

Việc mở cửa hệ thống khai báo hải quan này trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn 2916/BCT-XNK ngày 24/4/2020 trả lời công văn số 5005/BTC-TCHQ ngày 23/4/2020 về việc xử lý đối với các lô hàng gạo đã đưa vào cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế trước ngày 24/3/2020 nhưng chưa được đăng ký tờ khai hải quan, theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.  

ảnh 1

Hiện còn hơn 17.300 tấn gạo đang tồn tại các cảng biển nhưng chưa mở được tờ khai xuất khẩu

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan với số lượng gạo đăng ký trên tờ khai hải quan không được vượt quá số lượng gạo thực tế đã đưa vào cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế; có văn bản xác nhận của doanh nghiệp kinh doanh cảng, trong đó nêu rõ số lượng gạo đã đưa vào trước ngày 24/3/2020, còn lưu giữ tại cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế, chi cục hải quan xác nhận và lưu hồ sơ hải quan.

Theo Phụ lục gửi kèm công văn này của Tổng cục Hải quan, tổng số gạo thuộc diện này là 17.380,02 tấn.

Trường hợp các doanh nghiệp có lô hàng gạo đang lưu giữ tại cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế từ trước ngày 24/3 nhưng chưa được tổng hợp trong danh sách  này thì gửi thông tin chi tiết về Tổng cục Hải quan kèm xác nhận của cơ quan hải quan, doanh nghiệp kinh doanh cảng để được cập nhật vào hệ thống.

Đối với các tờ khai hải quan đã được đăng ký (theo danh sách đã công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan) trong hạn ngạch 400.000 tấn nhưng quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp không xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra, cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện hủy tờ khai hải quan, theo quy định.

Cục hải quan các tỉnh, thành phố, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp đến thời điểm nêu trên, Tổng cục Hải quan không nhận được báo cáo các tờ khai hủy trên hệ thống.

Trên cơ sở số lượng hàng hóa của tờ khai hủy, Tổng cục Hải quan sẽ hồi lại hạn ngạch xuất khẩu trong tháng 4/2020, thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử hải quan và thiết lập trên Hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp tiếp tục đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu từ 0h ngày 28/4/2020, theo các nguyên tắc quản lý hạn ngạch quy định tại Điều 2 Quyết định 1106/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Theo cập nhật trên website của Tổng cục Hải quan, tới 21h ngày 24/4, đã có 153.077,59 tấn gạo trong hạn ngạch 400.000 tấn được xuất khẩu. Như vậy vẫn còn gần 247.000 tấn gạo đã đăng ký tờ khai nhưng chưa xuất khẩu. Nếu đến hết ngày 27/4, các doanh nghiệp này chưa xuất đủ số gạo nêu trên thì các tờ khai sẽ bị hủy và hồi lại vào hạn ngạch tháng 4.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top