Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai

0 Anh Tú
ANTĐ Ngày 20-12, Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức tổng kết Dự án Quản lý rủi ro thiên tai - Hợp phần 3 - Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai (CR.4770-VN).
Thứ trưởng Bộ Tài chính - Trương Chí Trung cho biết, trong 3 năm thực hiện Dự án, tổng mức hỗ trợ trong Hợp phần này cho các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai đạt 1.530 tỷ đồng tương đương với 73,79 triệu USD cho 15 tỉnh. Với nguồn hỗ trợ này, các tỉnh đã khôi phục, nâng cấp, xây dựng mới 516 tiểu dự án, trong đó có 148 công trình trường, lớp học, 36 công trình y tế, 210 công trình giao thông và 131 công trình thủy lợi đóng góp tích cực ổn định đời sống nhân dân trong vùng bị lũ lụt và thiên tai. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top