Hỗ trợ mua tạm trữ 500.000 tấn gạo

0      Anh Tú
(ANTĐ) - Các doanh nghiệp kinh doanh lương thực, thuộc Tổng Công ty Lương thực miền Nam, được giao nhiệm vụ mua tạm trữ lúa, gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất vay ngân hàng.

Hỗ trợ mua tạm trữ 500.000 tấn gạo

(ANTĐ) - Các doanh nghiệp kinh doanh lương thực, thuộc Tổng Công ty Lương thực miền Nam, được giao nhiệm vụ mua tạm trữ lúa, gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất vay ngân hàng.

Lượng tạm trữ lúa, gạo được hỗ trợ là 500.000 tấn. Thời gian mua từ ngày 20-9-2009 đến 20-11-2009; tạm trữ từ ngày 20-9-2009 đến  20-1-2010. Đây là nội dung Thông tư số 221/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành nhằm hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ lúa, gạo vụ hè thu năm 2009.

Sau khi nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định, trong vòng 10 ngày làm việc, Bộ Tài chính sẽ thẩm định hồ sơ và thực hiện hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp. Kinh phí hỗ trợ được Bộ Tài chính cấp qua Tổng Công ty Lương thực miền Nam. Trong vòng 5 ngày làm việc, Tổng công ty cấp lại vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp thành viên.          

     Anh Tú

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top