Hải quan buộc tái xuất những lô phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu

0 Linh Nhật

ANTD.VN - Nếu người nhận không có Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất hoặc phế liệu không có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường sẽ phải đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Buộc tái xuất nếu không đủ điều kiện

 Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 4202/TCHQ-PC gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố nơi có hàng hóa là phế liệu, hàng hóa đã qua sử dụng có đặc trưng của phế liệu tồn đọng trong địa bàn hoạt động hải quan.

Theo đó, về việc xử lý phế liệu đang tồn đọng, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố nơi có hàng hóa tồn đọng thực hiện rà soát, thông báo cho doanh nghiệp/hãng tàu/đại lý hãng tàu phối hợp làm việc để xác định chủ sở hữu, phân loại theo chủng loại, số lượng, khối lượng, thành phần, tính chất, thời gian, địa điểm lưu giữ.

Đồng thời, thu thập, phân tích thông tin, điều tra, xác minh, chủ động kiểm tra vắng mặt người khai hải quan theo quy định tại Điều 34 Luật Hải quan 2014 đối với các lô hàng có dấu hiệu vi phạm, có dấu hiệu lợi dụng hoạt động nhập khẩu phế liệu để thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trên cơ sở kết quả của việc rà soát, xác minh nếu hàng hóa chất thải, chất thải nguy hại tồn đọng được xác định là tang vật thuộc vụ án hình sự thì xử lý theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Còn nếu không phải tang vật của vụ án hình sự thì xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

ảnh 1

Theo Tổng cục Hải quan, hàng hóa là phế liệu thuộc danh mục theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường thì người nhận hàng trên manifest là doanh nghiệp phải có Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị địa phương đôn đốc người nhận hàng thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

Trong trường hợp người nhận hàng trên manifest không có Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, các đơn vị hải quan nơi có hàng tồn đọng cần yêu cầu hãng tàu/đại lý hãng tàu thông báo cho người nhận hàng về việc không đủ điều kiện để làm thủ tục nhập khẩu và đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Đặc biệt, nếu không có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, cơ quan Hải quan sẽ phải yêu cầu hãng tàu/đại lý hãng tàu thông báo cho người nhận hàng về việc cơ quan Hải quan không có cơ sở để xem xét thông quan và phải đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam…

Phải kiểm tra thực tế từng lô phế liệu nhập khẩu

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phải kiểm tra thực tế, lấy mẫu phân tích hàng hóa đối với tất cả lô hàng khai báo là phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện tại chi cục hải quan cửa khẩu nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa bằng mắt thường và các thiết bị tại hiện trường không quá 8 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa, trường hợp hàng hóa có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì thời gian kiểm tra thực tế không quá 2 ngày làm việc.

Đối với trường hợp phải phân tích, đánh giá các tiêu chí để xác định phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường tại phòng thí nghiệm, Cục Kiểm định hải quan/Chi cục Kiểm định hải quan có thể trưng cầu các tổ chức chứng nhận phù hợp được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định đối với các tiêu chí chưa đủ năng lực để làm cơ sở thông báo kết quả kiểm tra.

Ngoài ra, nếu kiểm tra tại hiện trường không xác định được lô hàng phế liệu nhập khẩu đáp ứng quy định của pháp luật hải quan và pháp luật bảo vệ môi trường thì chi cục hải quan cửa khẩu và Chi cục Kiểm định hải quan phối hợp thực hiện lấy mẫu đại diện của lô hàng để phân tích đánh giá.

Trường hợp kiểm tra trực tiếp bằng mắt thường và các thiết bị phân tích tại hiện trường, nếu có đủ cơ sở xác định lô hàng phế liệu nhập khẩu không đáp ứng quy định của pháp luật hải quan và pháp luật bảo vệ môi trường thì xử lý theo quy định…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top