Hà Nội: Vốn đổ vào ngân hàng tăng nhẹ

0 Thảo Nguyên
(ANTĐ) - Theo NHNN chi nhánh TP Hà Nội, đến cuối tháng 7, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội đạt gần 375 tỷ đồng, tăng 2,06% so tháng trước và tăng 1,59% so cuối năm 2007.

Hà Nội: Vốn đổ vào ngân hàng tăng nhẹ

(ANTĐ) - Theo NHNN chi nhánh TP Hà Nội, đến cuối tháng 7, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội đạt gần 375 tỷ đồng, tăng 2,06% so tháng trước và tăng 1,59% so cuối năm 2007.

Trong đó, tiền gửi tăng dân cư tăng 2% với tháng 6 và tăng 6,41% so với cùng kỳ 2007. Với  tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng 2,1% so với tháng trước nhưng lại giảm 1,69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng dư nợ cho vay tháng 7 đạt hơn 228 tỷ đồng, tăng 0,38% so tháng trước và tăng 19,28% so cuối năm 2007, trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 0,2% và 17,03%, dư nợ trung và dài hạn tăng 0,65% và 22,72%.

Thảo Nguyên

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top