Hà Nội thanh tra thuế hơn 700 cuộc, mỗi cuộc giúp tăng thu 1,2 tỷ đồng

0 Hà Loan
ANTD.VN - 8 tháng đầu năm 2017, Cục Thuế đã hoàn thành 719 cuộc thanh tra, giảm thuế GTGT được khấu trừ  137,7 tỷ đồng; giảm lỗ 909,7 tỷ đồng. Xử lý truy thu, truy hoàn, phạt 882,7 tỷ đồng, trung bình mỗi cuộc tăng thu 1,2 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Nội, 8 tháng đầu năm 2017 thu thuế trên địa bàn đạt 62,5% dự toán pháp lệnh, tăng 15,4% so cùng kỳ năm trước.

Về công tác thanh tra thuế, Cục Thuế Hà Nội đã thành lập 59 đoàn thanh tra, với số lượng 165 người; đã hoàn thành thanh tra thuế các doanh nghiệp tồn năm 2016 chuyển sang đạt 96%; thanh tra đột xuất 80 doanh nghiệp và đã thanh tra theo kế hoạch tại 595 doanh nghiệp.

Kết quả, 8 tháng đầu năm 2017, Cục Thuế đã hoàn thành 719 cuộc thanh tra, đạt 71% chỉ tiêu so với kế hoạch giao: giảm thuế GTGT được khấu trừ  137,7 tỷ đồng; giảm lỗ 909,7 tỷ đồng. Xử lý truy thu, truy hoàn, phạt 882,7 tỷ đồng (mỗi cuộc tăng thu 1,2 tỷ đồng); so với cùng kỳ năm trước tăng 6% về số lượng doanh nghiệp, tăng 35% về kết quả truy thu, phạt, truy hoàn.

ảnh 1

Công tác thanh tra thuế đã tăng thu cho ngân sách hàng nghìn tỷ đồng

Theo kết quả thanh tra một số chuyên đề tại 57 doanh nghiệp có giao dịch liên kết giảm khấu trừ 10,2 tỷ đồng; giảm lỗ 74,4 tỷ đồng; thuế truy thu, phạt và truy hoàn 56,8 tỷ đồng. Thanh tra, kiểm tra xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết 9 doanh nghiệp, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 4,4 tỷ đồng; truy thu thuế TNDN và phạt 11 tỷ đồng; giảm lỗ qua thanh tra 26 tỷ đồng.

Qua công tác thanh tra, các trường hợp đã phát hiện và xử lý vi phạm về giá chuyển nhượng, cơ quan Thuế xác định các vi phạm cơ bản là thực hiện các giao dịch vi phạm quy định về giá chuyển nhượng với các bên liên kết để nhằm giảm thiểu số thuế TNDN phải nộp và có dấu hiệu vi phạm: giá thị trường không chứng minh được các căn cứ xác định giá chuyển nhượng phù hợp với quy định của pháp luật; giá thị trường thực hiện đồng thời các giao dịch với bên liên kết và bên không liên kết với mức giá khác nhau; không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ phụ lục về giao dịch với các bên có quan hệ liên kết khi quyết toán thuế TNDN; sử dụng dữ liệu so sánh trên báo giá thị trường không phù hợp, không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ.

Thanh tra sau hoàn thuế GTGT theo chỉ đạo của Bộ Tài Chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế đã triển khai phân công thực hiện triển khai thanh tra đối với 28 đơn vị có số thuế GTGT đã được hoàn từ 15 tỷ đồng trở lên và đã truy hoàn 48,4 tỷ đồng, phạt 1.863 triệu đồng. Thanh tra trước hoàn thuế GTGT 4 doanh nghiệp với số thuế đề nghị hoàn 33,6 tỷ đồng và sau thanh tra, giảm số thuế GTGT đề nghị được hoàn 33,6 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế Hà Nội, hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế diễn biến ngày càng đa dạng, phức tạp, qua công tác thanh tra thuế đã phát hiện được nhiều hành vi vi phạm mới, có tính hệ thống và đang có dấu hiệu ngày càng gia tăng, khó lường và khó kiểm soát.

Đặc biệt có một số nội dung liên quan việc chuyển nhượng vốn, hoặc thương mại điện tử việc nhận diện hành vi đã thấy nhưng bản thân hành lanh pháp lý thuế về nội dung chuyển nhượng vốn, thương mại điện tử chưa quy định cụ thể. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top