Hà Nội: Tăng trưởng tín dụng đạt 15%

0 Hùng Anh
ANTĐ Thông tin từ Cục Thống kê TP Hà Nội cho biết, tổng dư nợ trên địa bàn thành phố tháng 10-2015 ước đạt 1.162 tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 15% so với tháng 12-2014.
Trong đó, dư nợ ngắn hạn tăng 9,3%, dư nợ trung và dài hạn tăng 25% so với thời điểm cuối năm 2014. Nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng tháng 10 ước đạt 1.399 tỷ đồng (trong đó, vốn huy động từ 12 tháng trở lên chiếm 31%), tăng 2% so với tháng trước và tăng 18% so với tháng 12 năm 2014. Trong tổng nguồn vốn huy động, nguồn vốn huy động bằng tiền Việt Nam chiếm 74%.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top