Giãn nộp thuế thu nhập cá nhân đến tháng 5-2009

0 Anh Tú
(ANTĐ) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 27/2009/TT-BTC hướng dẫn việc giãn nộp thuế TNCN. Theo đó, các đối tượng được giãn nộp thuế bao gồm: Cá nhân cư trú có các khoản thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công, từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại.

Giãn nộp thuế thu nhập cá nhân đến tháng 5-2009

(ANTĐ) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 27/2009/TT-BTC hướng dẫn việc giãn nộp thuế TNCN. Theo đó, các đối tượng được giãn nộp thuế bao gồm: Cá nhân cư trú có các khoản thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công, từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại.

Cá nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại. Các trường hợp khác vẫn thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định tại Luật Thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Thời gian giãn nộp thuế  TNCN từ tháng 1-2009 đến 5-2009.

Anh Tú

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top