Giảm giá điện giờ cao điểm

0 Thu Ngân
(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đề nghị của Bộ Công Thương về thực hiện xử lý giá điện giờ cao điểm, theo đó, giảm giá điện giờ cao điểm 20% so với giá hiện hành, đối với các doanh nghiệp sản xuất 1 ca, sử dụng điện từ cấp điện áp 35KV trở xuống. Việc xác định doanh nghiệp sản xuất 1 ca được căn cứ vào biểu đồ phụ tải sử dụng điện thực tế tháng 6-2009 của doanh nghiệp.

Giảm giá điện giờ cao điểm

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đề nghị của Bộ Công Thương về thực hiện xử lý giá điện giờ cao điểm, theo đó, giảm giá điện giờ cao điểm 20% so với giá hiện hành, đối với các doanh nghiệp sản xuất 1 ca, sử dụng điện từ cấp điện áp 35KV trở xuống. Việc xác định doanh nghiệp sản xuất 1 ca được căn cứ vào biểu đồ phụ tải sử dụng điện thực tế tháng 6-2009 của doanh nghiệp.

Bắt đầu 1-9-2009 đến thời điểm áp dụng giá điện theo cơ chế thị trường giá điện mới này sẽ được thực hiện.

Trước khi đề nghị lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã có một cuộc khảo sát và nhận thấy doanh nghiệp sản xuất 1 ca chịu ảnh hưởng lớn nhất của việc áp dụng giá điện giờ cao điểm sáng do các doanh nghiệp này từ trước tới nay chưa phải trả giá điện cao điểm khi sử dụng vào giờ cao điểm. Có khoảng 13,2 - 15,17% tổng số doanh nghiệp có mức tăng tỷ lệ tiền điện giờ cao điểm trên 20%. Đây chủ yếu là những doanh nghiệp sản xuất 1 ca, sản xuất tập trung trong giờ hành chính và sử dụng công suất phần lớn vào giờ cao điểm. 

Thu Ngân

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top