Giảm 85% túi nilon sử dụng ở siêu thị

0 T.Nam
(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 với quan điểm đây là trách nhiệm chung của toàn xã hội và người gây ô nhiễm phải trả tiền.

Giảm 85% túi nilon sử dụng ở siêu thị

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 với quan điểm đây là trách nhiệm chung của toàn xã hội và người gây ô nhiễm phải trả tiền.

Theo đó, quản lý chất thải rắn phải được thực hiện theo phương thức tổng hợp nhằm phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải tại nguồn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tăng cường tái sử dụng, tái chế để giảm khối lượng chất thải phải chôn lấp.

Các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường có trách nhiệm đóng góp kinh phí, khắc phục, bồi thường thiệt hại. Cũng theo chiến lược này, đến năm 2025, sẽ giảm 85% lượng túi nilon sử dụng ở siêu thị, trung tâm thương mại.

T.Nam

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top