Giá trị và lợi ích của Kiểm toán Nhà nước

0 Thu Hương
(ANTĐ) - Ngày 12-11-2010 tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACC) đã tổ chức Hội thảo “Giá trị và lợi ích của Kiểm toán Nhà nước”. Hội thảo nhằm tăng cường nhận thức về giá trị và lợi ích của KTNN trong nền kinh tế quốc dân, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, thông tin trong lĩnh vực KTNN nói chung và lĩnh vực kiểm toán chi tiêu công nói riêng.

Giá trị và lợi ích của Kiểm toán Nhà nước

(ANTĐ) - Ngày 12-11-2010 tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACC) đã tổ chức Hội thảo “Giá trị và lợi ích của Kiểm toán Nhà nước”. Hội thảo nhằm tăng cường nhận thức về giá trị và lợi ích của KTNN trong nền kinh tế quốc dân, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, thông tin trong lĩnh vực KTNN nói chung và lĩnh vực kiểm toán chi tiêu công nói riêng.

Tại hội thảo, GS.TS Vương Đình Huệ - Tổng Kiểm toán Nhà nước đã phân tích những thách thức đối với các cơ quan kiểm toán tối cao trong việc gia tăng giá trị và lợi ích của kiểm toán thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế và giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển KTNN.

Theo đó, lợi ích của cơ quan kiểm toán tối cao thể hiện qua những điểm như: Nâng cao hiệu lực của chi tiêu công; Góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả của việc điều tiết các chính sách vĩ mô; Gắn kết chặt chẽ giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ; Thực hiện chức năng tiền kiểm và hậu kiểm, các loại hình kiểm toán tài chính góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, sự tin cậy của cộng đồng DN và nhà đầu tư; Góp phần vào việc phòng, chống tham nhũng… Ngoài ra, hội thảo còn bàn về những thách thức đối với các cơ quan kiểm toán tối cao và đề xuất biện pháp phát triển KTNN.

Thu Hương

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top