GDP bình quân đầu người năm 2018 gấp 1,21 lần năm 2015

0 Hà Linh
ANTD.VN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) cho biết, mặc dù tăng trưởng kinh tế từng bước được cải thiện, đạt mức tăng khá trong những năm vừa qua nhưng mục tiêu bình quân GDP trên đầu người vẫn còn xa mục tiêu đã đề ra.  

ảnh 1

GDP bình quân đầu người vẫn còn xa mục tiêu đã đề ra

Bộ KH-ĐT đang lấy ý kiến các bộ, ngành về báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Theo đó, trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế từng bước được cải thiện. Tốc độ tăng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 đạt 6,21%, năm 2017 tăng lên 6,81% (vượt mục tiêu Quốc hội đề ra) và ước tính năm 2018 đạt 6,7%.

Bình quân 3 năm 2016-2018 đạt 6,57% (cao hơn tốc độ tăng bình quân 5,91%/năm của giai đoạn 2011-2015), đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân ở mức thấp của kế hoạch 5 năm 2016-2020 (6,5%-7%/năm).

Dự kiến tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2019-2020 đạt 6,9%. Tính chung cả giai đoạn 2016-2020, dự kiến tăng trưởng GDP bình quân đạt 6,71%, đạt mục tiêu kế hoạch 5 năm (6,5%-7%).

Quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng. Theo giá hiện hành, GDP năm 2016 đạt 4.502,7 nghìn tỷ đồng (tương đương 205,3 tỷ USD); Năm 2017 đạt 5.006 nghìn tỷ đồng (223,7 tỷ USD); Ước tính năm 2018 đạt 5.555 nghìn tỷ đồng (khoảng 240,5 tỷ USD), gấp 1,33 lần quy mô GDP năm 2015 nhưng thấp hơn nhiều so với quy mô dự kiến đạt 6.030-6.175 nghìn tỷ đồng năm 2018 trong kế hoạch đề ra.

GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành tăng từ 2.109 USD/người năm 2015 lên 2.215 USD/người năm 2016 (tăng 106 USD); 2.389 USD/người năm 2017 (tăng 174 USD) và ước tính đạt 2.540 USD/người năm 2018 (tăng 151 USD), gấp 1,21 lần mức GDP bình quân đầu người năm 2015.

Tuy nhiên, theo Bộ KH-ĐT, GDP bình quân đầu người vẫn thấp xa so với mục tiêu đạt 3.200-3.500 USD vào năm 2020. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top