Gần 40% tổng số nợ thuế là của người chết, mất tích, doanh nghiệp phá sản

0 Hà Loan
ANTD.VN - Nhóm nợ thuế không có khả năng thu hồi (của người chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, doanh nghiệp giải thể, phá sản...) là hơn 32,7 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 39,2% tổng số tiền thuế nợ.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, đến thời điểm 31/5/2018, tổng số tiền thuế nợ là 83.540 tỷ đồng. Trong đó, số nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày là 50.808 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 60,8% tổng số tiền thuế nợ. Trong số trên, các khoản nợ thuế, phí là 23.814 tỷ đồng, còn lại là nợ liên quan về đất, phạt vi phạm hành chính và chậm nộp thuế.

Đáng chú ý, nhóm nợ không có khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, doanh nghiệp đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh) là hơn 32,7 nghìn tỷ đồng. Số nợ này chiếm tỷ trọng 39,2% tổng số tiền thuế nợ.

ảnh 1

Số nợ thuế không có khả năng thu hồi ngày càng tăng (Ảnh minh họa)

Theo Tổng cục Thuế, số nợ đọng thuế các tháng đầu năm 2018 tăng cao chủ yếu do nguyên nhân khách quan như số nợ cũ dai dẳng của những năm trước tồn đọng, không thu hồi được, trong khi số tiền chậm nộp tính 0,03%/ngày ngày càng tăng lên và tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, ngừng hoạt động...

Trước tình trạng trên, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cục thuế địa phương tăng cường thực hiện đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế để đảm bảo thu ngay số tiền nợ thuế mới phát sinh (dưới 90 ngày) và giảm số tiền nợ đọng thuế, hoàn thành chỉ tiêu thu nợ thuế Quốc hội, Chính phủ đã giao.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top