Gần 100% sinh viên vay vốn trả nợ đúng hạn

0 Hùng Anh
ANTĐ Chỉ tính riêng trong năm 2011, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thu nợ gần 1.900 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 100% sinh viên trả nợ đúng hạn.
Theo Ngân hàng Chính sách xã hội, hiện nay, số nợ quá hạn đối với các khoản vay của học sinh, sinh viên chỉ chiếm 0,6%, trong khi đó nợ quá hạn chung của Ngân hàng Chính sách xã hội là 1,3%. Chỉ tính riêng trong năm 2011, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thu nợ gần 1.900 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 100% sinh viên trả nợ đúng hạn.

Để đảm bảo an toàn nguồn vốn, hạn chế việc không thu hồi được nợ sau khi sinh viên ra trường, Ngân hàng đã triển khai cho vay theo hình thức các gia đình làm đại diện đứng ra vay vốn cho con em học tập thông qua các tổ chức chính trị, xã hội ở các địa phương do Ngân hàng ủy thác.

Thông qua 203.000 tổ tiết kiệm vay vốn với khoảng gần 11.000 điểm giao dịch trong cả nước, đến nay hàng triệu học sinh, sinh viên nghèo ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước đã được vay vốn ưu đãi để nối tiếp ước mơ học tập.

Như vậy, nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đã và đang được chuyển đến các gia đình khó khăn có con em theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, học nghề ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top