FPT giữ vững đà tăng trưởng

0 Hà Phương
(ANTĐ) - Năm 2009, kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng đã có những bước khởi sắc nhất định. Kết thúc sáu tháng đầu năm 2009, tập đoàn FPT cũng đã đạt được những kết quả kinh doanh đầy khả quan.

FPT giữ vững đà tăng trưởng

(ANTĐ) - Năm 2009, kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng đã có những bước khởi sắc nhất định. Kết thúc sáu tháng đầu năm 2009, tập đoàn FPT cũng đã đạt được những kết quả kinh doanh đầy khả quan.

Doanh thu toàn tập đoàn quý II đạt gần 4.294 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu của 6 tháng đầu năm lên 8.223 tỷ đồng và đạt 114,08% so với kế hoạch. Lãi trước thuế 6 tháng đầu năm tăng trưởng 24,7% so với cùng kỳ năm 2008; vượt 32,92% kế hoạch đề ra và đạt gần 787 tỷ đồng. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng so với cùng kỳ năm 2008 là 16,4% và đạt trên 451 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân đạt 3.203 đồng trên một cổ phiếu và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2008.

Với kế hoạch năm 2009 tập trung đẩy mạnh các ngành dịch vụ, chủ động giảm những ngành có thể bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế, trong 06 tháng đầu năm tập đoàn FPT đã tiếp tục thu được kết quả kinh doanh rất khả quan trên các mảng kinh doanh chính. Về doanh số, các mảng: Viễn thông, Đào tạo, Tích hợp hệ thống và Xuất khẩu phần mềm tăng so với cùng kỳ năm 2008 lần lượt là 51,2%; 48,1%; 6,3% và 12,5%.

Về lãi trước thuế, các mảng này lần lượt hoàn thành kế hoạch đề ra là 147,4%; 124,6%; 108,5% và 88,6%.Nếu tính riêng mảng Phần mềm và Dịch vụ, doanh số đạt trên 1.700 tỷ đồng, tăng 39,2% và hoàn thành 112,3% kế hoạch đề ra. Lãi trước thuế đạt gần 550 tỷ đồng, vượt 26,3% kế hoạch và tăng 22% so với cùng kỳ năm 2008. Tỷ trọng lợi nhuận của Phần mềm và Dịch vụ vẫn giữ vị trí chủ chốt, chiếm 69,8% cơ cấu lợi nhuận của toàn tập đoàn.

Hà Phương

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top