EVNNPC: Tổn thất điện năng tiếp tục giảm

0 Hà Linh
ANTD.VN - Trong tháng 5-2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc.

ảnh 1

EVNNPC đảm bảo cấp điện cho khách hàng tại 27 tỉnh, thành phố

EVNNPC cho biết, sản lượng điện thương phẩm tháng 5-2019 đạt 5,736 tỷ kWh. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2019 ước đạt 26,485 tỷ kWh tăng 9,27% so với cùng kỳ năm 2018.

Đáng chú ý, Tổng công ty vẫn tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để giảm tỷ lệ tổn thất điện năng. Tháng 5-2019, tổn thất điện năng của Tổng công ty ước thực hiện 5,18%, giảm 0,02% so với cùng kỳ 2018. Độ tin cậy cung cấp điện: Chỉ số SAIDI là 34,5 phút, chỉ số SAIFI là 0,23 lần và chỉ số MAIFI là 0,016 lần.

Trong tháng 5-2019 Tổng công ty đã đóng điện 9 công trình (với năng lực tăng thêm 466MVA và 24,1 km đường dây 110kV), thực hiện khởi công 8 dự án đường dây và trạm biến áp 110kV cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ thế, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Cũng trong tháng này, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định, trong đó đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 132 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,64 ngày; giảm 1,36 ngày so với quy định.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2019, toàn EVNNPC tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 894 khách hàng trung áp với thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,75, giảm 1,25 ngày so với quy định.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top