Duyệt phương án sắp xếp 123.413 cơ sở nhà đất

0 Anh Tú
ANTD.VN - Bộ Tài chính vừa có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước. 

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý đối với 154.681 cơ sở nhà đất, cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt phương án sắp xếp của 123.413 cơ sở.

Tổng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và các địa phương (chưa tính các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang) trên phạm vi cả nước là trên 35.000 tỷ đồng. 

Bộ Tài chính đánh giá, việc sắp xếp lại, xử lý đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc quản lý, sử dụng nhà, đất hiệu quả và đúng mục đích. Quá trình này cũng tạo quỹ đất để xây dựng các công trình công cộng, đầu tư, phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại...

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top