Doanh nghiệp có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở xuống sẽ hưởng thuế 15%

0 Hà Loan
ANTD.VN - Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp theo hướng, các doanh nghiệp siêu nhỏ có tổng doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 15%. 

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đang được Bộ Tài chính trình Chính phủ, với mục tiêu hỗ trợ và tạo điều kiện cho các DN nhỏ và vừa (DNNVV) ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

Theo Bộ Tài chính, DNNVV tại Việt Nam chiếm 97-98% trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động và được xác định là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Chính vì vậy, để khuyến khích thành phần kinh tế này phát triển, tại Điều 10 Luật số 04/2017/QH13 của Quốc hội có quy định, DNNVV được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp.

Tiêu chí lựa chọn DNNVV là có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng được một trong 2 tiêu chí: tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu năm liền trước không quá 300 tỷ đồng.

ảnh 1

Việc ưu đãi thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ căn cứ vào doanh thu của doanh nghiệp

Tuy nhiên theo Bộ Tài chính, thực tế cho thấy, việc lấy tiêu chí lao động và vốn phân biệt theo ngành, lĩnh vực làm cơ sở để xác định DNNVV có nhiều bất cập, nếu đặt trong bối cảnh doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực như hiện nay. Bên cạnh đó, tiêu chí vốn bao gồm cả vốn vay và vốn chủ sở hữu không phản ánh đúng quy mô và hoạt động của doanh nghiệp. Bởi vốn đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có dung sai lớn so với vốn doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Do đó, để đảm bảo đúng mục đích tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, phù hợp với thực tế quản lý, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp theo hướng, các doanh nghiệp siêu nhỏ có tổng doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 15%.

DNNVV có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người, đồng thời đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu năm từ 3 đến 50 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 17%.

Căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 15% và 17% là tổng doanh thu của năm trước liền kề. Ngoài ra, để tránh các trường hợp doanh nghiệp thành lập các công ty con để được hưởng chính sách ưu đãi, dự thảo luật quy định mức thuế suất 15%, 17% không áp dụng đối với doanh nghiệp là các công ty có quan hệ liên kết.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top