Doanh nghiệp châu Âu muốn tăng đầu tư vào Việt Nam

0 Vân Hằng
ANTĐ Theo kết quả cuộc khảo sát lần thứ 13 về Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) hàng quý được thực hiện vào tháng 10-2013 do EuroCham công bố ngày 6-11, 41% các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam, tăng so với 34% của quý trước. 
Hơn nữa, số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát dự định tăng đáng kể đầu tư đã tăng gấp đôi từ 8% của quý trước lên 16% quý này. Tương ứng với chuyển biến này, số lượng các đơn đặt hàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng, lên mức 67% (so với 61% và 53% của hai quý trước). Điểm đáng lưu ý là số lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến có sự sụt giảm nhân sự đã giảm từ 23% của quý trước - tương đương với tỷ lệ năm ngoái - xuống còn 15% quý này.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top