Điều kiện kinh doanh do cấp Bộ, UBND tỉnh quy định: Hết hiệu lực từ tháng 9

0 Băng Dương
(ANTĐ) - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ KH&ĐT vừa  cho biết, kết quả rà soát giấy phép kinh doanh mới nhất của Tổ thi hành Luật Doanh nghiệp cho thấy, hiện tồn tại khoảng 400 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và hơn 300 loại giấy phép kinh doanh. Trong đó, còn 84 ngành nghề kinh doanh mà các điều kiện kinh doanh (ĐKKD) lại được quy định ở các văn bản cấp Bộ.

Điều kiện kinh doanh do cấp Bộ, UBND tỉnh quy định: Hết hiệu lực từ tháng 9

(ANTĐ) - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ KH&ĐT vừa  cho biết, kết quả rà soát giấy phép kinh doanh mới nhất của Tổ thi hành Luật Doanh nghiệp cho thấy, hiện tồn tại khoảng 400 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và hơn 300 loại giấy phép kinh doanh. Trong đó, còn 84 ngành nghề kinh doanh mà các điều kiện kinh doanh (ĐKKD) lại được quy định ở các văn bản cấp Bộ.

Doanh nghiệp cần môi trường kinh doanh thông thoáng để phát triển

Trong khi đó, theo điều 5, Nghị định 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 2005, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ĐKKD được quy định tại Luật, Pháp lệnh, Nghị định chuyên ngành hoặc Quyết định có liên quan của Thủ tướng. Các quy định tương tự tại các văn bản khác ngoài các văn bản quy phạm pháp luật trên đều hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9-2008. Luật Doanh nghiệp trước đó cũng đã nêu rõ, các Bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND và UBND các cấp không được quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và ĐKKD. 

Băng Dương

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top