Điều hành giá điện, xăng dầu phải nhất quán

0 Hà Linh
ANTĐ Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh với các bộ, ngành, địa phương trong việc đảm bảo giá cả, cung cầu hàng hóa dịp cuối năm.
Theo đó, với giá xăng dầu, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan tiếp tục điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; nhất quán trong điều hành thuế và Quỹ bình ổn giá xăng dầu, kết hợp với việc tổ chức lại mạng lưới nhập khẩu, phân phối xăng dầu để thúc đẩy tính cạnh tranh.

Đối với giá điện, Bộ Công Thương phải đánh giá tình hình điều hành giá điện và những bất cập nếu có. Từ đó, chủ động điều hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền, thực hiện công khai, minh bạch trong điều hành giá điện.

Theo Phó Thủ tướng, những tháng cuối năm 2015, phải tiếp tục điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước với mức độ và liều lượng phù hợp, hạn chế sự can thiệp quá nhiều về mặt hành chính vào nền kinh tế.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top