Điều chỉnh đối với thị trường Upcom

0 Hùng Anh
(ANTĐ) - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, được sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước theo tinh thần Thông tư số 95/2010/TT-BTC về việc sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết, HNX sẽ có điều chỉnh đối với thị trường Upcom kể từ ngày 19-7-2010.

Điều chỉnh đối với thị trường Upcom

(ANTĐ) - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, được sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước theo tinh thần Thông tư số 95/2010/TT-BTC về việc sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết, HNX sẽ có điều chỉnh đối với thị trường Upcom kể từ ngày 19-7-2010.

Theo đó, chứng khoán được đăng ký giao dịch tại HNX khi đáp ứng đủ các điều kiện là chứng khoán của công ty đại chúng theo quy định, không niêm yết tại các sở giao dịch chứng khoán; là chứng khoán đã được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, thời gian giao dịch hàng ngày được mở rộng từ 8h30-15h (thời gian nghỉ từ 11h30-13h30), thay thế phương thức giao dịch thỏa thuận điện tử bằng phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục. Như vậy, HNX sẽ tổ chức giao dịch đối với chứng khoán đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom theo hai phương thức khớp lệnh liên tục và thỏa thuận thông thường...                             

Hùng Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top