Đề nghị hỗ trợ trực tiếp cho DN thực hiện xúc tiến xuất khẩu

0 Phạm Huyền
(ANTĐ) - Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam vừa có Văn bản số 09/2009/VASEP gửi Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đề xuất biện pháp và cơ chế hỗ trợ cụ thể đối với các doanh nghiệp xuất khẩu năm 2009.

Đề nghị hỗ trợ trực tiếp cho DN thực hiện xúc tiến xuất khẩu

(ANTĐ) - Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam vừa có Văn bản số 09/2009/VASEP gửi Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đề xuất biện pháp và cơ chế hỗ trợ cụ thể đối với các doanh nghiệp xuất khẩu năm 2009.

Theo hiệp hội này,  hàng năm, Chính phủ cần quy định rõ nguồn tài chính từ ngân sách Trung ương hỗ trợ cho hoạt động XTTM bằng 0,25-0,30% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của năm trước.

Trong đó, dành số tiền ngân sách bằng 0,15-0,2% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của năm trước để hỗ trợ cho các Chương trình XTTM Quốc gia, dành số tiền ngân sách bằng 0,1% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của năm trước để hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp đã xuất khẩu năm đó thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM), phát triển thị trường.

Đồng thời, Hiệp hội đề nghị ưu tiên tăng kinh phí XTTM Quốc gia cho các Hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng căn cứ theo tỷ lệ đóng góp kim ngạch xuất khẩu của từng ngành hàng và mở rộng thêm nội dung được hỗ trợ như việc tổ chức đón đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam mua hàng, các hoạt động quảng bá thương hiệu quốc gia cho sản phẩm xuất khẩu chủ lực...

Phạm Huyền

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top