Đề nghị điều chỉnh mục tiêu GDP năm 2008 là 6,5-7,5%

0 Băng Dương
(ANTĐ) - Bộ KH&ĐT vừa có Văn bản số 2209/BC-BKH trình Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì tiềm năng tăng trưởng kinh tế.

Đề nghị điều chỉnh mục tiêu GDP năm 2008 là 6,5-7,5%

(ANTĐ) - Bộ KH&ĐT vừa có Văn bản số 2209/BC-BKH trình Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì tiềm năng tăng trưởng kinh tế.

 Bộ KH&ĐT đã đề nghị Chính phủ trình Quốc hội xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và điều chỉnh chỉ tiêu lạm phát năm nay cho phù hợp thực tế. Theo đó, kiềm chế lạm phát không cao hơn năm 2007, cả nước phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 6,5-7,5%, thấp hơn mục tiêu hiện nay là 8,5-9%, khi có điều kiện, sẽ phấn đấu đạt mức cao hơn. Bộ KH%ĐT cũng đưa ra 8 giải pháp để thực hiện các mục tiêu trên.

Trong đó, Bộ đề nghị không mở rộng thêm các khoản chi, giãn tiến độ phát hành cổ phiếu ra công chúng. Đối với các tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước, Bộ đề nghị tập trung rà soát lại các loại chi phí sản xuất ở tất cả các khâu để tiết kiệm hiệu quả, rà soát lại các danh mục dự án đầu tư của doanh nghiệp để loại bỏ các dự án chưa đủ thủ tục, kém hiệu quả, cơ cấu lại chiến lược đầu tư kinh doanh, tham gia tích cực vào nhiệm vụ chống lạm phát, bình ổn thị trường.

Băng Dương

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top