Đặt chỉ tiêu xuất khẩu 31 tỷ USD nông lâm thủy sản

0 Tuyết Nhung

ANTĐ Xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp năm 2015 đạt 30,14 tỷ USD, giảm 0,8% so với năm 2014. 

Tuy nhiên, giai đoạn 2011-2015, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, đạt 140,6 tỷ USD, tăng bình quân 9%/năm. So với năm 2010, tổng kim ngạch đã tăng từ 19,5 tỷ USD lên 30,14 tỷ USD năm 2015, tăng 54,6%. Những thông tin này được Bộ NN&PTNT cho biết tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 của ngành nông nghiệp diễn ra sáng 5-1. Bộ NN&PTNT cũng đề ra mục tiêu trong năm 2016, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 31 tỷ USD và khoảng 39-40 tỷ USD vào năm 2020.

Biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả khá toàn diện mà ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đạt được trong năm 2015 và giai đoạn 2011-2015, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn ngành nông nghiệp tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, những kinh nghiệm tốt, các cách làm hay, sáng tạo; đồng thời ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại để phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, cải thiện đời sống người dân.

Thủ tướng đã chỉ ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà ngành NN&PTNT cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2016 và những năm tới. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến cập nhật, bổ sung, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, luật pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước để lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn phát triển mạnh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top