Đảm bảo nhu cầu vay vốn nhập khẩu xăng dầu

0 Bảo Nguyên
(ANTĐ) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có Công văn số 5382/NHNN-TD yêu cầu các Ngân hàng Thương mại tạo điều kiện vay vốn cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đầu mối, nhằm bảo đảm nhiệm vụ nhập khẩu xăng dầu theo chỉ tiêu do Bộ Thương mại giao hàng năm.

Đảm bảo nhu cầu vay vốn nhập khẩu xăng dầu

(ANTĐ) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có Công văn số 5382/NHNN-TD yêu cầu các Ngân hàng Thương mại tạo điều kiện vay vốn cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đầu mối, nhằm bảo đảm nhiệm vụ nhập khẩu xăng dầu theo chỉ tiêu do Bộ Thương mại giao hàng năm.

Công văn yêu cầu, các ngân hàng chủ động cân đối nguồn vốn đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho doanh nghiệp nhập khẩu xăng, dầu trên cơ sở các doanh nghiệp này có phương án kinh doanh khả thi, có khả năng trả nợ vốn vay các ngân hàng đầy đủ gốc và lãi đúng hạn.

Đối với nhứng khoản vay lớn, các ngân hàng cần tăng cường phối hợp việc cho vay đồng tài trợ, kết hợp tài trợ bằng vốn vay ngân hàng với các nguồn vốn khác trong khuôn khổ một phương án tài trợ tổng thể nếu xét thấy có hiệu quả, có khả năng thu hồi nợ và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc cho vay.

Đối với những trường hợp có nhu cầu cho vay vượt 15% vốn tự có của ngân hàng, các ngân hàng báo cáo Ngân hàng Nhà nước để được xem xét, cho phép.

Bảo Nguyên

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top