Đa dạng nguồn vốn xây dựng mô hình nông thôn mới

0 Anh Tú
(ANTĐ) - Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn cơ chế huy động và quản lý các nguồn vốn tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Đa dạng nguồn vốn xây dựng mô hình nông thôn mới

(ANTĐ) - Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn cơ chế huy động và quản lý các nguồn vốn tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.


Theo đó, việc huy động vốn thực hiện theo nguyên tắc huy động tối đa nguồn lực của địa phương để tổ chức triển khai Đề án. Huy động sức dân đóng góp tự nguyện, huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp... Các Bộ, ngành, địa phương phải ưu tiên bố trí vốn và lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu của Trung ương cho các dự án trên địa bàn các xã thực hiện Đề án này.

Ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% chi phí quy hoạch đường giao thông đến trung tâm xã, xây dựng trụ sở xã, trường học đạt chuẩn, trạm y tế xã, nhà văn hóa xã, hệ thống cấp nước sinh hoạt... Mức hỗ trợ cho từng dự án cụ thể do UBND tỉnh, thành phố quy định, bảo đảm nguyên tắc số tiền hỗ trợ từ ngân sách Trung ương tối đa không quá 70% tổng chi phí thực hiện của từng dự án.

Anh Tú

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top