Đã có "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam"

0 Vân Hằng
ANTĐ Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý lấy ngày 15-3 hàng năm là “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”.
Việc này khẳng định tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước; Góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh; Giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan tổ chức thực hiện “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” hàng năm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top