Cung cấp miễn phí thông tin về năng lực doanh nghiệp

0 Ngọc Khánh
(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa ban hành quy định Quản lý thông tin về năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng.

Cung cấp miễn phí thông tin về năng lực doanh nghiệp

(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa ban hành quy định Quản lý thông tin về năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng.

Theo đó, mọi tổ chức, cá nhân có thể tìm kiếm, truy cập thông tin miễn phí trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng nhằm phục vụ cho việc lựa chọn nhà thầu; liên doanh, liên kết, hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện tư vấn xây dựng, thi công xây dựng cũng như phục vụ cho công tác quản lý.

Việc này sẽ giúp chủ đầu tư và các cơ quan liên quan có thông tin về năng lực của các tổ chức trong và ngoài nước tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Đồng thời, tạo điều kiện để các tổ chức hoạt động xây dựng quảng bá về năng lực và hoạt động của mình, thực hiện công khai và làm lành mạnh hóa thị trường xây dựng.

Ngọc Khánh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top