Công ty chứng khoán không trực tiếp nhận tiền gửi giao dịch

0 Trần Hoàng
(ANTĐ) - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa có Công văn số 1888/UBCK-QLKD gửi các Công ty chứng khoán về việc thực hiện quản lý tách biệt tiền gửi nhà đầu tư tại ngân hàng theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các Công ty chứng khoán (CTCK) không trực tiếp nhận tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Công ty chứng khoán không trực tiếp nhận tiền gửi giao dịch

(ANTĐ) - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa có Công văn số 1888/UBCK-QLKD gửi các Công ty chứng khoán về việc thực hiện quản lý tách biệt tiền gửi nhà đầu tư tại ngân hàng theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các Công ty chứng khoán (CTCK) không trực tiếp nhận tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng được (CTCK) mở tại ngân hàng phải tách biệt với tài khoản tự doanh của CTCK và là tài khoản chuyên dùng, chỉ được sử dụng để thanh toán giao dịch chứng khoán cho khách hàng.

Các CTCK cần lựa chọn các ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ, hướng dẫn khách hàng mở tài khoản tiền tại các Ngân hàng này.

Ngoài ra, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước còn có Công văn số 1889/UBCK-QLKD đề nghị các CTCK báo cáo về tình hình triển khai thực hiện quy định quản lý tách biệt tiền gửi nhà đầu tư tại ngân hàng, báo cáo gửi UBCKNN trước ngày 25/9/2008.

Trần Hoàng

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top