Công bố Sách Trắng 2011 

0 Hà Anh
(ANTĐ) - Hôm nay, 25-11, Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) chính thức công bố cuốn Sách Trắng “Các vấn đề Thương mại, Đầu tư và Kiến nghị” xuất bản lần thứ ba.

Công bố Sách Trắng 2011 

(ANTĐ) - Hôm nay, 25-11, Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) chính thức công bố cuốn Sách Trắng “Các vấn đề Thương mại, Đầu tư và Kiến nghị” xuất bản lần thứ ba.

Cũng như các ấn bản trước, Sách Trắng 2011 tóm tắt các vấn đề chính ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Sách Trắng 2011 bao quát các ngành lớn như dược phẩm, sản phẩm tiêu dùng nhanh, năng lượng, viễn thông, ô tô, du lịch và ngân hàng. Năm nay, Sách Trắng đưa thêm hai phần kiến nghị nữa về Hợp tác Công Tư và Thực phẩm Dinh dưỡng.

Sách Trắng 2011 cũng nêu rõ nhiều tiến bộ đã đạt được trong việc cải thiện khuôn khổ pháp lý, cấp phép và cơ sở hạ tầng, hay về cải cách hành chính. Tuy nhiên Sách Trắng cũng chỉ ra những gánh nặng hành chính mới đáng ngại trong năm 2011, từ các quy định mới về cấp phép nhập khẩu tự động cho đến các biện pháp bình ổn giá cả.

Tại hội thảo, Giám đốc điều hành EuroCham, tiến sĩ Matthias Dühn cho rằng: “Bốn vấn đề nòng cốt trong năm 2011 mà Việt Nam cần chú trọng là: Nâng cao chất lượng lực lượng lao động và công tác đào tạo dạy nghề; Đảm bảo nguồn cung năng lượng của đất nước và tạo ra một môi trường hấp dẫn cho các năng lượng tái tạo; Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả hơn, và Tiếp tục các cải cách hành chính và đồng thời chấm dứt các gánh nặng hành chính mới đối với các công ty thành viên EuroCham”. 

Hà Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top