Còn lỏng lẻo trong quản trị DNNN

0 Hà Linh
(ANTĐ) - Sáng 12-11, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã công bố kết quả điều tra về quản trị doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), giám sát tập đoàn kinh tế Nhà nước, trong khuôn khổ dự án “Đổi mới quản trị DNNN và giám sát tập đoàn kinh tế Nhà nước theo cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và thông lệ kinh tế thị trường”.

Còn lỏng lẻo trong quản trị DNNN

(ANTĐ) - Sáng 12-11, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã công bố kết quả điều tra về quản trị doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), giám sát tập đoàn kinh tế Nhà nước, trong khuôn khổ dự án “Đổi mới quản trị DNNN và giám sát tập đoàn kinh tế Nhà nước theo cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và thông lệ kinh tế thị trường”.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra, gần 100% các doanh nghiệp Nhà nước chưa công khai các nội dung như: chính sách quản lý rủi ro, các giao dịch đối với nội bộ và bên ngoài, lương, thưởng... Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng chưa công bố thông tin định kỳ và bắt buộc cho cơ quan quản lý, khiến các cơ quan này khó làm tròn được vai trò “hậu kiểm”.

Hà Linh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top