Có thể tạm ngừng giao dịch chứng khoán

0 Hùng Anh
(ANTĐ) - Đó là tinh thần hướng dẫn của ủy ban Chứng khoán Nhà nước để chủ động đối phó với dịch cúm H1N1 đang lan rộng. Hôm qua (10-8) ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có công văn hướng dẫn các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán phương án xử lý.

Có thể tạm ngừng giao dịch chứng khoán

(ANTĐ) - Đó là tinh thần hướng dẫn của ủy ban Chứng khoán Nhà nước để chủ động đối phó với dịch cúm H1N1 đang lan rộng. Hôm qua (10-8) ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có công văn hướng dẫn các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán phương án xử lý.

Theo đó, khi có lệnh cách ly của cơ quan y tế có thẩm quyền (Bộ Y tế, Sở Y tế…) thì SGDCK, TTLKCK và các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán phải tạm ngừng hoạt động và có báo cáo bằng văn bản tới UBCKNN, SGDCK có liên quan trong vòng 24h sau khi tạm ngừng hoạt động.

Khuyến cáo nhà đầu tư sử dụng các biện pháp phòng ngừa theo hướng dẫn của cơ quan y tế khi đến các địa điểm tập trung. Khuyến khích các nhà đầu tư giao dịch thông qua hình thức đặt lệnh qua điện thoại hoặc giao dịch trực tuyến. Đồng thời, chủ động lên các phương án, tình huống để có thể xử lý khi có vấn đề phát sinh liên quan đến dịch cúm H1N1.

SGDCK có thể quyết định tạm ngừng giao dịch theo Quy chế trong trường hợp số lượng tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán là công ty chứng khoán buộc phải tạm ngừng hoạt động vì có trụ sở bị cách ly làm ảnh hưởng tới việc chuyển lệnh tới hệ thống giao dịch tại SGDCK vượt quá 1/4 số thành viên của SGDCK.

Hùng Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top