Chưa cổ phần hóa Tập đoàn Sông Đà

0 Phương Mai
(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Sông Đà giai đoạn 2011-2012. Theo đó, sẽ cổ phần hóa 3 Tổng công ty (công ty con của Tập đoàn Sông Đà), do Tập đoàn nắm giữ cổ phần chi phối gồm Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam; Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng; Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

Chưa cổ phần hóa Tập đoàn Sông Đà

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Sông Đà giai đoạn 2011-2012. Theo đó, sẽ cổ phần hóa 3 Tổng công ty (công ty con của Tập đoàn Sông Đà), do Tập đoàn nắm giữ cổ phần chi phối gồm Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam; Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng; Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng.

Đồng thời, sẽ cổ phần hóa 6 công ty thuộc Tổng công ty (công ty con của Tập đoàn Sông Đà) do Tập đoàn quyết định tỷ lệ nắm giữ cổ phần. Thủ tướng giao Hội đồng thành viên Tập đoàn Sông Đà thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nêu trên theo quy định hiện hành. Đồng thời, Thủ tướng lưu ý, trước mắt chưa cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà.

Phương Mai

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top