Chủ thẻ tín dụng không được rút tiền mặt tại máy POS

0 Linh Nhật
ANTD.VN - Sau nhiều ý kiến không đồng tình, Ngân hàng Nhà nước đã rút lại đề xuất cho phép các chủ thẻ được rút tiền mặt tại các máy cà thẻ (POS) với hạn mức 5 triệu đồng mỗi ngày.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 26, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, có hiệu lực từ 3-3-2018.

Theo đó, đối với việc rút tiền mặt bằng thẻ ở nước ngoài, Thông tư nêu rõ một thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng trong một ngày.

Ngoài ra, tổ chức phát hành thẻ thỏa thuận với chủ thẻ về hạn mức thanh toán, hạn mức chuyển khoản, hạn mức rút tiền mặt và các hạn mức khác trong việc sử dụng thẻ đối với chủ thẻ phù hợp với quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối và các quy định khác của pháp luật.

Như vậy, Thông tư 26 đã bỏ quy định liên quan giao dịch rút tiền mặt VND từ thẻ tại máy POS của đơn vị chấp nhận thẻ, mỗi thẻ được rút tối đa là 5 triệu đồng một ngày mà dự thảo trước đó đã đưa ra lấy ý kiến.

ảnh 1

Chủ thẻ tín dụng sẽ không được phép rút tiền mặt tại các máy POS

Về quy định này, nhiều chuyên gia cho rằng việc cho phép rút tiền mặt thẻ tín dụng tại máy POS là đi ngược lại chức năng của máy POS. Bởi vì, giao dịch thông qua máy POS phải là giao dịch thanh toán hàng hóa. Nếu cho phép rút tiền không chỉ gia tăng nợ xấu cho khách hàng mà còn làm giảm ý nghĩa cũng như sai lệch các con số thống kê về thanh toán không dùng tiền mặt.

Thực tế quy định hiện hành cũng đang không cho phép chủ thẻ được ứng tiền mặt tại các POS. Tuy nhiên, các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ vẫn “lách” bằng các giao dịch khống để thu phí giao dịch của khách.

Cũng tại Thông tư 26, Ngân hàng Nhà nước cũng quy định hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ: Theo đó, trường hợp phát hành thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm, hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ không quá 80% giá trị của tài sản bảo đảm và tối đa là 1 tỷ đồng Việt Nam. Trường hợp phát hành thẻ tín dụng không có tài sản bảo đảm, hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 triệu đồng.

Ngoài ra, tại Thông tư sửa đổi, bổ sung này cũng mở rộng đối tượng sử dụng thẻ tín dụng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ mở rộng thêm đối tượng chủ thẻ chính 15 đến 18 tuổi cho thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ được thấu chi để đồng bộ với quy định về đối tượng được vay của Luật các Tổ chức tín dụng...

Sửa đổi quy định về việc phát hành thẻ ghi nợ không được thấu chi cho chủ thẻ phụ là người từ đủ 6 tuổi vì không khả thi trong thực tế các ngân hàng đang triển khai.

Cùng đó, xuất phát từ một số vụ việc trong thực tế, Thông tư bổ sung quy định đối với trường hợp phát hành thẻ cho người nước ngoài nhằm hạn chế tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trong thời gian ngắn, mở thẻ rồi xuất cảnh và sử dụng thẻ để thực hiện hoặc tiếp tay cho các hoạt động phạm tội.

Vì vậy, Thông tư quy định trường hợp đối tượng được sử dụng thẻ là người nước ngoài thì phải được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên. Thời hạn hiệu lực của thẻ của cá nhân trong trường hợp này không vượt quá thời hạn được phép cư trú còn lại tại Việt Nam.

ảnh 2

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top