Chi phí quảng cáo, tiếp thị quá cao

0 Hùng Anh
(ANTĐ) - Thanh tra Bộ Tài chính vừa công bố kết quả thanh tra giá sữa tại Công ty TNHH Nestlé và Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam. Kết quả thanh tra cho thấy, chi phí cho hoạt động quảng cáo, tiếp thị của các công ty trên cao hơn quy định.

Kết quả của Thanh tra Bộ Tài chính về giá sữa:

Chi phí quảng cáo, tiếp thị quá cao

(ANTĐ) - Thanh tra Bộ Tài chính vừa công bố kết quả thanh tra giá sữa tại Công ty TNHH Nestlé và Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam. Kết quả thanh tra cho thấy, chi phí cho hoạt động quảng cáo, tiếp thị của các công ty trên cao hơn quy định.

Tiết giảm chi phí quảng cáo, tiếp thị là yếu tố cơ bản để giảm giá bán các sản phẩm sữa nhập khẩu (Ảnh minh họa)

Theo kết quả thanh tra, đối với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, chi phí bán hàng năm 2008 là hơn 32 tỷ đồng chiếm 61,1% tổng chi phí, trong đó chi phí quảng cáo, tiếp thị là hơn 20,5 tỷ đồng, tương đương 38% tổng chi phí. Chi phí bán hàng 6 tháng đầu năm 2009 là hơn 29,8 tỷ đồng chiếm 59,2% tổng chi phí, trong đó chi phí quảng cáo, tiếp thị là hơn 14 tỷ đồng chiếm 27% tổng chi phí. Như vậy, chi phí quảng cáo, tiếp thị của công ty chiếm khoảng 30% chi phí kinh doanh. Việc tiết giảm chi phí quảng cáo, tiếp thị hợp lý sẽ là yếu tố cơ bản, thuận lợi để giảm chi phí kinh doanh, giảm giá bán các sản phẩm sữa nhập khẩu.

Kết quả thanh tra cũng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2009, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã có nhiều nỗ lực chủ động giảm giá sản phẩm sữa LACTOGEN từ 12 đến 18% giá bán so với giá tháng 6-2009 (có hiệu lực từ 7-7-2009). Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã tiếp thu khuyến nghị của đoàn thanh tra và của chính quyền địa phương về việc giảm giá sản phẩm sữa cho trẻ em, công ty đã tiếp tục giảm giá sữa NAN cho trẻ em từ 7% đến 12% giá bán so với giá tháng 9-2009 (có hiệu lực từ  14-9-2009).

Đối với Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam, Thanh tra Bộ Tài chính kết luận: Mặc dù giá nhập khẩu, chính sách thuế nhập khẩu, thuế GTGT mặt hàng sữa của Việt Nam ổn định, tuy nhiên, chi phí bán hàng, chi phí quảng cáo của công ty luôn ở mức cao (năm 2008 là 53,46%, 6 tháng đầu năm 2009 là 36,22% trên tổng chi phí). Nhóm chi phí thuộc mức khống chế (10%) theo quy định vượt lớn (năm 2008 vượt 19 lần; năm 2009 vượt 10 lần so với số khống chế). Nếu công ty thực hiện tiết giảm các chi phí nhất là chi phí quảng cáo, tiếp thị hợp lý đồng thời cùng với nhà phân phối quản lý giá bán sữa đến người tiêu dùng, sẽ là yếu tố quan trọng, thuận lợi để giảm giá bán các sản phẩm sữa nhập khẩu.

Đối với Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến, là nhà phân phối duy nhất các sản phẩm sữa do Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam nhập khẩu, Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, chi phí bán hàng trên tổng chi phí của 6 tháng đầu năm 2009 so với 6 tháng đầu năm 2008 của công ty tăng từ 62,65% lên 85,08%, trong đó tiền lương tăng từ 29,53% lên 35,84%; chi phí tiếp thị, quảng cáo tăng từ 21,21% lên 42,75%. Việc giá vốn có xu hướng giảm song giá bán trên thị trường vẫn không giảm là do công ty tăng chi phí tiếp thị, quảng cáo và chi phí nhân công và chi phí khác.

Qua kết quả thanh tra tại các công ty trên, Thanh tra Bộ Tài chính đưa ra kiến nghị, các công ty cần có giải pháp nhằm xác định và thông báo công khai giá bán của từng sản phẩm sữa đến người tiêu dùng; tiết giảm hợp lý các chi phí quảng cáo, tiếp thị, giảm giá bán tương ứng với phần chi phí quảng cáo, tiếp thị... vượt mức khống chế (10% chi phí hợp lý) theo qui định tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23-11-2007 của Bộ Tài chính.

Hùng Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top