Chi phí chơi gôn không được khấu trừ thuế TNDN

0 Anh Tú
ANTĐ Chi mua thẻ hội viên sân gôn, chi phí chơi gôn, các khoản chi liên quan đến phát hành cổ phiếu, cổ tức, tăng giảm vốn chủ sở hữu sẽ không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Đây là quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp vừa được Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực từ ngày 2-8 tới. 
Cũng theo Thông tư này, từ ngày 1-1-2014, thuế suất thuế TNDN phổ thông là 22% và từ ngày 1-1-2016 là 20%. Thông tư cũng bổ sung lãi tiền gửi và lãi tiền vay vào đối tượng phải tính thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu với thuế suất 5%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp được bù trừ lỗ trong chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top