Cần phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức

0 Anh Tú
(ANTĐ) - Tỷ trọng giá trị giao dịch hàng ngày trên thị trường chứng khoán Việt Nam của nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài chỉ chiếm khoảng 15%, còn lại khoảng 85% thuộc về nhà đầu tư cá nhân. Tỷ lệ này ngược với thị trường chứng khoán  tại các nước phát triển.

Xây dựng thị trường bền vững:

Cần phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức

(ANTĐ) - Tỷ trọng giá trị giao dịch hàng ngày trên thị trường chứng khoán Việt Nam của nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài chỉ chiếm khoảng 15%, còn lại khoảng 85% thuộc về nhà đầu tư cá nhân. Tỷ lệ này ngược với thị trường chứng khoán  tại các nước phát triển.

Nhà đầu tư cá nhân chiếm “ưu thế” trên thị trường chứng khoán trong nước

Trước “nghịch lý” trên, Hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa có văn bản đề xuất với Bộ Tài chính và ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xây dựng một đề án chiến lược phát triển hệ thống các nhà đầu tư tổ chức. Đây là một trong những giải pháp nền tảng cần chú trọng phát triển nhằm xây dựng thị trường chứng khoán một cách bền vững.

VAFI cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua hơn 9 năm hoạt động, lực lượng nhà đầu tư tổ chức đã có những bước trưởng thành rõ rệt.  Đã có hơn 100 công ty chứng khoán ra đời và đi vào hoạt động, UBCKNN cũng đã cấp phép thành lập cho 46  công ty quản lý quỹ trong nước. Cùng với đó là hàng trăm tổ chức nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Hầu hết các tổ chức tài chính trong nước như Ngân hàng Thương mại, Công ty Tài chính, Công ty Bảo hiểm đều tham gia tích cực vào thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên  lực lượng nhà đầu tư tổ chức còn chưa đạt được yêu cầu nếu so với các thị trường chứng khoán quốc tế. Điều này được thể hiện ở những tỷ trọng giá trị giao dịch hàng ngày của nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài chỉ chiếm khoảng 15%, còn lại khoảng 85% thuộc về nhà đầu tư cá nhân. Tỷ lệ này gần như ngược so với TTCK tại các nước phát triển, là nhà đầu tư tổ chức chiếm khoảng 80 - 85% giá trị giao dịch hàng ngày.

Vốn kinh doanh cổ phiếu của các tổ chức trong nước còn nhỏ bé so với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, ngược với thông lệ quốc tế. Nhìn vào cơ cấu cổ đông trong công ty đại chúng, nếu loại trừ tỷ lệ cổ phần của cổ đông nhà nước thì nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm khoảng 70 - 85%/ vốn điều lệ. Đây là một tỷ lệ rất “lỏng” so với thông lệ quốc tế khi có tỷ lệ ngược lại.

Qua 9 năm hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam phải đương đầu với 3 cuộc khủng hoảng lớn và nhiều cuộc khủng hoảng nhỏ. Khi gặp khủng hoảng thì thị trường chứng khoán Việt Nam dao động ở mức độ lớn nhất thế giới, mặc dù kinh tế vĩ mô bình thường hoặc nền kinh tế không bị khủng hoảng nhiều như các nước trên thế giới.

Các tổ chức đầu tư tại Việt Nam còn nhỏ bé so với lực lượng nhà đầu tư cá nhân, cho nên chưa thể đóng vai trò là nhân tố ổn định cho thị trường chứng khoán. Trong khi đó, tại thị trường chứng khoán khu vực và thế giới, vai trò dẫn dắt và ổn định thị trường thuộc về nhà đầu tư tổ chức, tuy nhiên ở  ta thì ngược lại.

Trước những nhận định đó, VAFI cho rằng, lực lượng nhà đầu tư tổ chức chưa đảm đương được vai trò quan trọng trong quản trị doanh nghiệp, cũng như vai trò làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán. Vì vậy chúng ta cần phải hoạch định một hệ thống giải pháp để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ lực lượng nhà đầu tư tổ chức.

Từ thực tế trên, các nhà đầu tư tài chính đề xuất cần hoạch định một hệ thống giải pháp để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ lực lượng nhà đầu tư tổ chức. Theo đó, UBCKNN nên thành lập một tổ soạn thảo, với sự tham gia của đại diện UBCKNN, VAFI, Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán, Câu lạc bộ Công ty quản lý quỹ và đại diện nhóm thị trường vốn tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam.

Anh Tú

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top