Bộ Tài chính cảnh báo Licogi làm ăn "bết bát", không bảo toàn được vốn Nhà nước

0 Hà Loan
ANTD.VN - Doanh thu liên tục giảm, nợ phải trả tăng, hiệu quả hoạt động đầu tư thấp, Tổng công ty chưa trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư theo quy định... Bộ Tài chính cho rằng Tổng công ty Licogi chưa bảo toàn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Nợ phải trả gấp hơn 9 lần vốn chủ sở hữu

Bộ Tài chính mới đây đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng và người đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty Licogi – CTCP về tình hình tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty Licogi - CTCP.

Báo cáo cho biết, năm 2017, tổng doanh thu của Công ty mẹ đạt hơn 450 tỷ đồng, giảm gần 88,5 tỷ đồng so với năm 2016 (tương đương giảm 16,4%). Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 âm hơn 102 tỷ đồng. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm hơn 122,5 tỷ đồng so với năm 2016, tương đương giảm 24,6%, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu kinh doanh bất động sản giảm mạnh từ gần 169 tỷ đồng năm 2016 xuống chỉ còn 16,7 tỷ đồng vào năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu Công ty mẹ tiếp tục giảm 33% so với cùng kỳ, chỉ đạt hơn 157,6 tỷ đồng...

Đối với tình hình toàn Tổng công ty, năm 2017 doanh thu đạt 2.721 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 200 tỷ đồng so với năm 2016, tương đương mức giảm 7%. Lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 âm gần 58,8 tỷ đồng.

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty đạt gần 1.314 tỷ đồng, giảm hơn 4.600 tỷ đồng, tương đương 0,35% so với 6 tháng đầu năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt chưa đầy 10 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, kết quả kinh doanh thua lỗ năm 2017 dẫn đến hệ số bảo toàn vốn và mức độ bảo toàn vốn của công ty mẹ năm 2017 lần lượt là 0,83 và 0,56; hệ số bảo toàn vốn và mức độ bảo toàn vốn của Tổng công ty thấp hơn lần lượt 0,79 và 0,49.

“Kết quả trên cho thấy Tổng công ty chưa bảo toàn vốn đầu tư nhà nước tại doanh nghiệp, doanh thu của Công ty mẹ và toàn Tổng công ty trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm trước” – Bộ Tài chính đánh giá. Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn tại Tổng công ty có báo cáo nguyên nhân việc doanh thu liên tục giảm cũng như có giải pháp khắc phục.

ảnh 1

Hoạt động kinh doanh "bết bát" khiến vốn Nhà nước tại Licogi không được bảo toàn

Văn bản của Bộ Tài chính cũng chỉ ra thực trạng về nợ và khả năng thanh toán nợ của Licogi. Theo đó, số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ tại thời điểm ngày 31/12/2017 và 30/6/2018 là 4,48 lần.

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn, khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán tức thời của Công ty mẹ tại thời điểm ngày 31/12/1017 lần lượt là 0,39 lần, 0,36 lần và 0,0014 lần. Tương ứng, tại thời điểm ngày 30/6/2018 là 0,37 lần, 0,35 lần và 0,02 lần...

“Kết quả cho thấy, Công ty mẹ - Tổng công ty Licogi đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, đặc biệt là các khoản nợ có kỳ hạn dưới 3 tháng, do tài sản ngắn hạn của Tổng công ty chủ yếu là nợ phải thu và hàng tồn kho, số dư tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 30/6/2018 chỉ khoảng 40 tỷ đồng” – Báo cáo của Bộ Tài chính cho hay.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng cho biết trước đó, đơn vị kiểm toán cũng lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của Tổng công ty: “Tại ngày 31/12/2017, tổng nợ ngắn hạn của Tổng công ty - công ty mẹ vượt quá tài sản ngắn hạn là 1.232 tỷ đồng. Những sự kiện này cùng với các vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn về khả năng hoạt động liên tục của Tổng công ty - Công ty mẹ” – Bộ Tài chính dẫn báo cáo Kiểm toán.

Còn đối với Tổng công ty, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 31/12/2017 và ngày 30/6/2018 lần lượt là 9,02 và 9,19 lần. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn, khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán tức thời tại thời điểm 31/12/2017 lần lượt là 0,65 lần, 0,45 lần và 0,04 lần; tương ứng tại thời điểm 30/6/2018 là 0,62 lần, 0,4 lần và 0,04 lần.

Tại thời điểm ngày 31/12/2017, tài sản ngắn hạn của Tổng công ty là 2.353 tỷ đồng, trong đó, nợ phải thu và hàng tồn kho lên tới 2.156 tỷ đồng, chiếm 91,63 tài sản ngắn hạn. Tượng tự, tại thời điểm 30/6/2018, tài sản ngắn hạn là 2.302 tỷ đồng thì nợ phải thu và hàng tồn kho cũng lên tới 2.102 tỷ đồng, chiếm 91,33%.

Từ những số liệu trên, Bộ Tài chính cho rằng khả năng thanh toán của Tổng công ty cũng như Công ty mẹ phụ thuộc lớn vào công tác bán hàng tồn kho và thu hồi nợ. Do đó, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước tại Licogi có giải pháp đẩy mạnh công tác bán hàng, giảm hàng tồn kho, đôn đốc thu hồi nợ đúng hạn, đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Hiệu quả đầu tư thấp

Về hoạt động đầu tư, Bộ Tài chính cho biết, tổng giá trị đầu tư tài chính dài hạn của Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2017 là hơn 1.734 tỷ đồng nhưng cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2017 chỉ hơn 53 tỷ đồng; tỷ suất cổ tức, lợi nhuận trên tổng giá trị đầu tư ở mức thấp, chỉ đạt 3,06%.

Qua rà soát báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017, Bộ Tài chính nhận thấy, Tổng công ty chưa trích lập dự phòng theo quy định. Về việc này, đơn vị kiểm toán cũng có ý kiến cho biết, nếu trích lập dự phòng đầu tư vào công ty con thì khoản mục đầu tư tài chính dài hạn và lợi nhuận sau thuế sẽ giảm đi tương ứng 55 tỷ đồng.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước tại Licogi rà soát lại các khoản đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các đơn vị và thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư đúng quy định đảm bảo báo cáo tài chính phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top