Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn và Hà Nội chuyển mô hình hoạt động

0 Quang Vinh
(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định chuyển 2 Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn và Hà Nội thành Tổng Công ty cổ phần (CTCP). 2 Tổng CTCP mới được chuyển đổi mô hình hoạt động này vẫn tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề đang kinh doanh cũng như các hoạt động kinh doanh khác, đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tạm thời là Bộ Công thương.

Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn và Hà Nội chuyển mô hình hoạt động

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định chuyển 2 Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn và Hà Nội thành Tổng Công ty cổ phần (CTCP). 2 Tổng CTCP mới được chuyển đổi mô hình hoạt động này vẫn tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề đang kinh doanh cũng như các hoạt động kinh doanh khác, đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tạm thời là Bộ Công thương.

Tổng CTCP Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn có vốn điều lệ (VĐL) là hơn 6.400 tỷ đồng, trong đó 79,61% VĐL do Nhà nước nắm giữ và sẽ bán đấu giá công khai số cổ phần tương đương 20% VĐL với mức giá khởi điểm là 70.000 đồng/cổ phần, tại Sở GDCK TP Hồ Chí Minh.

Tổng CTCP Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội có VĐL là hơn 2.300 tỷ đồng, Nhà nước nắm giữ 74,44%, bán đấu giá công khai 15% VĐL với giá khởi điểm 50.000 đồng/cổ phần tại TTGDCK Hà Nội.

Quang Vinh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top