Bảo hiểm điện thoại di động

0 PV
(ANTĐ) - Lần đầu tiên tại Việt Nam có sản phẩm bảo hiểm cho điện thoại di động, qua đầu mối Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA. Dự kiến từ ngày 9-12 này, Bảo hiểm AAA sẽ chính thức đưa sản phẩm bảo hiểm điện thoại di động ra thị trường.

Bảo hiểm điện thoại di động

(ANTĐ) - Lần đầu tiên tại Việt Nam có sản phẩm bảo hiểm cho điện thoại di động, qua đầu mối Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA. Dự kiến từ ngày 9-12 này, Bảo hiểm AAA sẽ chính thức đưa sản phẩm bảo hiểm điện thoại di động ra thị trường.

Đây là loại hình bảo hiểm lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Khi tham gia sản phẩm này của Bảo hiểm AAA, trong trường hợp điện thoại di động bị mất cắp, tổn thất bất ngờ do tai nạn, do nước, cuộc gọi bị lạm dụng do hậu quả của việc mất cắp điện thoại di động trong giới hạn địa lý và trong thời hạn bảo hiểm... được mở rộng tối đa 60 ngày trong một năm, trên phạm vi toàn cầu, khách hàng sẽ được sửa chữa hoặc thay thế bằng điện thoại di động cùng nhãn hiệu, cùng năm sử dụng hoặc một khoảng tiền tương đương nhưng không vượt quá 17 triệu đồng (trong trường hợp không thể thay thế bằng điện thoại di động cùng nhãn hiệu, cùng năm sử dụng).

Đi cùng với sản phẩm trên, Bảo hiểm AAA ban hành quy tắc cụ thể, biểu phí theo các thời hạn hợp đồng và cam kết xem xét và trả lời người được bảo hiểm tối đa trong vòng 2 ngày làm việc trong trường hợp rủi ro xảy ra.                                

PV

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top