Báo cáo tình hình quan hệ tín dụng của ngân hàng với khách hàng

0 Hiền Anh
(ANTĐ) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Văn bản số 10290/NHNN-CSTT yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo tình hình quan hệ tín dụng với khách hàng của các chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn.

Báo cáo tình hình quan hệ tín dụng của ngân hàng với khách hàng

(ANTĐ) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Văn bản số 10290/NHNN-CSTT yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo tình hình quan hệ tín dụng với khách hàng của các chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn.

NHNN cho biết, theo phản ánh của một số địa phương và hiệp hội ngành nghề thì có nhiều doanh nghiệp và hộ sản xuất chưa tiếp cận được vốn vay ngân hàng.

Tại văn bản trên, Thống đốc NHNN yêu cầu định kỳ hàng tháng, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo NHNN Việt Nam về tình hình quan hệ tín dụng đối với khách hàng của các chi nhánh NHTM trên địa bàn, với các chỉ tiêu chính như: Tổng dư nợ tín dụng đến ngày báo cáo; Cơ cấu dư nợ tín dụng;

Tổng số bộ hồ sơ đề nghị vay vốn đã nhận trong tháng báo cáo, trong đó: Số bộ hồ sơ đã giải quyết cho vay;  số bộ hồ sơ đã thẩm định nhưng không giải quyết cho vay do nguyên nhân từ phía khách hàng, nguyên nhân từ phía NHTM, nguyên nhân do cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính làm cho đề nghị vay vốn của khách hàng gặp rủi ro và không đủ điều kiện vay vốn.

Hiền Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top