Bán xổ số điện toán qua điện thoại

0 Việt Long
ANTĐ Ngày 3/10/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 136/2013/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2013. 
Thông tư quy định giá trị cho một lần tham gia dự thưởng của người chơi đối với từng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán tối đa là 10.000 đồng. Giá trị một lần tham gia dự thưởng cụ thể do công ty xổ số điện toán quyết định và quy định tại thể lệ tham gia dự thưởng. Tỷ lệ trả thưởng do Công ty Xổ số điện toán xây dựng nhưng không vượt quá 60% tổng giá trị vé xổ số tự chọn số điện toán dự kiến phát hành. Cũng theo Thông tư, vé xổ số tự chọn số điện toán được phân phối theo các phương thức sau: Bán trực tiếp cho khách hàng thông qua thiết bị đầu cuối; Thông qua điện thoại cố định và điện thoại di động; Thông qua Internet. Bộ Tài chính sẽ quyết định địa bàn phát hành xổ số điện toán. Riêng phát hành qua điện thoại, được phép phát hành trên phạm vi cả nước.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top