Bán nhà máy điện cho tư nhân, xóa dần độc quyền ngành điện?

0 Hà Linh
ANTD.VN - Dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đưa ra phương án là bán toàn bộ nhà máy sau khi đi vào hoạt động cho nhà đầu tư bên ngoài.

ảnh 1

EVN phải tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ cung cấp hàng hóa dịch vụ công ích

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang gửi các bộ, ngành lấy ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Về quan điểm phát triển, dự thảo khẳng định EVN là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tập đoàn hoạt động theo cơ chế thị trường, lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

Dự thảo nêu rõ: “Cần bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm. Tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa thông thường và nhiệm vụ sản xuất, cung cấp hàng hóa dịch vụ công ích”;

Bảo đảm tình hình tài chính của EVN lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại EVN và vốn đầu tư của EVN tại các doanh nghiệp khác.

Đáng chú ý, dự thảo nêu cần giữ tỉ lệ sở hữu phù hợp của công ty mẹ tại các khối phát điện, kinh doanh bán lẻ điện để có cơ sở tái cấu trúc khoản đầu tư tài chính, bổ sung vốn tự có đầu tư nhà máy mới.

Giải pháp cho vấn đề này là từng bước thoái vốn tại những công ty cổ phần phát điện đã hoạt động ổn định, không bắt buộc phải nắm cổ phần chi phối để huy động vốn trả nợ vay hoặc cho các dự án đầu tư mới.

“Nghiên cứu phương án bán các nhà máy điện sau khi đã đi vào hoạt động cho các nhà đầu tư bên ngoài để huy động vốn cho dự án mới, bảo đảm phù hợp với kế hoạch giảm nợ công của Chính phủ...”- dự thảo nêu. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ giảm dần độc quyền của EVN.

Theo các chuyên gia, mặc dù dự thảo mới chỉ nêu định hướng ban đầu, chưa có lộ trình thực hiện cụ thể nhưng đây là hướng đi đúng đắn. Tuy nhiên, cần có lộ trình cụ thể, chặt chẽ và thực hiện đúng pháp luật.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top