Ban hành quy định về lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2020

0 Hà Loan
ANTD.VN - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 2734/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.

ảnh 1

Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2020 là 5,0%/năm

Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016 là 5,0%/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế Quyết định số 2570/QĐ-NHNN ngày 25/12/2018 của Thống đốc NHNN.

Như vậy mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở của các NHTM năm 2020 được giữ nguyên như mức áp dụng trong năm 2019.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top